1.   Soybeans

1.5   Cultivation practices


1.5.4   Planting time


    POPULAR PUBLICATIONS

   • BARNARD N (2016)   Determining the ideal planting date for soya beans.
    Oilseeds Focus, Vol 2 No 4, September 2016, p12-13
    Article     
   • VAN ROOYEN C (2014)   "Sojaboonsaad byna uitverkoop."
    Landbouweekblad, 7 November 2014, p13
    Article     
   • STAFF REPORTER (2013)   "Sojabone baat by vroeë plantdatums."
    Pitkos, 2013, p4-5
    Article     
   • BARNARD N (2012)   "Sojabone vind baat by vroeë plantdatums."
    Landbouweekblad, 1 June 2012, p36-37
    Article     
   • CALDWELL PM (2010)   "Bestel sojaboonsaad vroegtydig."
    Landbouweekblad, 10 September 2010, p36
    Article     
   • LOUW C (2010)   "Sojaboonsaad - waarna moet 'n mens kyk?"
    SA Grain, June 2010, p59
    Article     
   • CALDWELL PM (2010)   Have you ordered your soybean seed for the next season?
    PRF Article, 2010
    Article     

    Note that ...

    Project titles are shown in the language in which they were registered.
    Projektitels word gelys in die taal waarin dit geregistreer is.
    This research database is updated regularly with newly completed research documents.
    Hierdie databasis word gereeld opdateer soos wat navorsings­projekte voltooi word.