10.   Sunflower

10.2   Cultivar development


10.2.4   Plant breeding


  PROJECTS

 • VAN DER MERWE PJA (1994)   "Ontwikkeling van sonneblompopulasies en teellyne met aanvaarbare olie-inhoud en olie-vetsuursamestelling."
  PROJECT NO. 30/94, 1994, ARC-Grain Crops Institute
  Executive Summary

   Note that ...

   Project titles are shown in the language in which they were registered.
   Projektitels word gelys in die taal waarin dit geregistreer is.
   This research database is updated regularly with newly completed research documents.
   Hierdie databasis word gereeld opdateer soos wat navorsings­projekte voltooi word.