Postgraduate scholarship

Return completed bursary application forms for 2023/2024 before 30 September via the university to the Protein Research Foundation (PRF).

Nagraadse studiebeurs

Volledig voltooide aansoekvorms vir 2023/2024 moet via die universiteit gerig word aan die Proteïennavorsingstigting (PNS) voor 30 September.

NEW APPLICATION   APPLICATION FOR CONTINUATION