Navorsingsverslag 2016/2017

1.   Inleiding

Die finansiële jaar 1 Maart 2016 tot 28 Februarie 2017 was 'n jaar wat nog vir lank onthou sal word in landbougeledere. In die winterreënval gebied het canola en ander wintergewasse beter gedoen as die vorige jaar, terwyl in die somerreënvalgebied beide sojabone en mielies uitgeblink het met alle tye rekord oeste. Vir die PNS as sulks was daar weer baie rede tot dankbaarheid wat duidelik sal blyk uit hierdie navorsingsverslag.

Volledige PDF-verslag
77 pages [ ± 10MB ]