Statistics & Estimates / Price Averages / Canola Price Explanatory Notes

Price information

Explanatory notes

On Canola values derived from the price of soy oilcake

The protein and energy content of full fat canola and canola oilcake differ considerably.

The relative price value of these resources with their different nutrient combinations is deter­mined by using a lowest cost linier stock feed formulating program.

Because the nutrient needs of feed for various classes of stock differs from one another, the price of the same resource will be different for each species.

Soybean oilcake with a 47% protein content is used as reference protein.

Prysinligting

Verduidelikende notas

Waar Canola se waardes afgelei word van die prys van soja-oliekoek

Die proteïen en energie inhoud van volvet canola en canola oliekoek verskil aansienlik van mekaar.

Deur gebruik te maak van 'n laagste koste liniêre veevoer formulerings­program, is die relatiewe prys waarde van hierdie grond­stowwe met hul verskillende nutriënt samestellings bepaal.

Voere vir verskillende klasse vee se nutriënt vereistes verskil ook van mekaar en daarom sal die prys van dieselfde grondstof anders wees vir die verskillende spesies.

Sojaboonoliekoek met 'n 47% proteïen­inhoud word as verwysingsproteïen gebruik.