Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2005/2006 Sojabone en mielies

North West (irrigation) / Noordwes (besproeiing)
Area / Gebied Brits / Koedoeskop / Makoppa
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
White maize
Witmielies
Yield / Opbrengs T/ha 3.50 10.00
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 600.00 690.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 5 600.00 6 900.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 820.00 1 069.00
Fertilizer / Bemesting R/ha 342.41 2 485.94
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 294.00 366.24
Pest control / Plaagbeheer R/ha 39.65 327.00
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 100.00 0.00
Irrigation / Besproeiing R/ha 720.00 1 120.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 464.80 198.00
Cultivation / Bewerking (ii) R/ha 370.00 370.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 230.83 427.27
Harvest and marketing cost / Oes en bemarkingskoste (iv) R/ha 695.75 1 185.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 078.04 7 548.45
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 521.96 -648.45
Labour costs / Arbeidskoste R/ha 268.00 269.00
Margin above labour costs / Marge na arbeidskoste R/ha 1 253.95 -917.45
 • Includes the costs of seed treatment.
  Sluit in koste van saadbehandeling.
 • Includes fuel, repairs and maintenance.
  Sluit in brandstof, herstelwerk en onderhoud.
 • Interest calculated at a rate of 12% over a six month period.
  Rente is bereken teen 'n koers van 12% vir ses (6) maande.
 • Includes harvest, transport and handling costs.
  Sluit in stroop-, vervoer- en hanteringskoste.
Subscribe: receive ICBs via e-mail