Continuation of research project

Applications for funding of continuation of research projects to which the PRF has made funds available last year, have to reach the administrations office of the PRF by 29 July 2024.

Please note that applications for continuation of research projects must
  • be accompanied by an executive summary indicating the progress made, and
  • a financial report on the spending of funds up to June.

You will be informed of the decisions of the Board by the end of September/beginning of October.

Please make sure that you print and read the following links:

Click here to browse through lists of approved projects.


Voortsettingsbefondsing

Aansoeke vir die voortsetting van navorsingsprojekte, waarvoor die PNS reeds verlede jaar fondse beskikbaar gestel het, moet ingedien word by die administratiewe kantoor van die PNS teen 29 Julie 2024.

Let asseblief daarop dat aansoeke om voortsetting van navorsingsprojekte vergesel moet word met
  • 'n bestuursopsomming waarin die vordering aangedui word, en
  • 'n finansiële verslag oor die aanwending van die fondse tot en met Junie.

Besluite van die Raad sal teen einde September/begin Oktober bekend gemaak word.

Dit is belangrik om die handleidings by die volgende skakels uit te druk en te lees:

Kliek hier om die lys van goedgekeurde projekte te besigtig.