Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2008/2009 Sojabone en mielies

KwaZulu-Natal (irrigation / besproeiing)
Area / Gebied Bergville
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00
Nett price at silo / Netto prys by silo R/ton 4 045.00 1 899.00
  Safex R/ton 4 080.00 2 137.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 203.00
  Other marketing costs / Ander R/ton 35.00 35.00
Gross income at silo / Bruto inkomste by silo R/ha 16 180.00 22 788.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre Harvest Cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 649.50 1 637.82
  Own / Eie R/ha 304.14 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 345.36 1 637.82
Fertilizer / Bemesting (ii) R/ha 2 486.28 6 004.49
Lime / Kalk R/ha 166.20 166.20
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 875.00 1 079.98
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 360.90 559.50
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 139.00 139.00
Casual labour / Losarbeid R/ha 100.00 150.00
Irrigation / Besproeiing (iii) R/ha 500.00 875.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 2 394.64 1 093.82
Fuel / Brandstof R/ha 142.43 142.43
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 123.24 123.24
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 633.80 947.65
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (v) R/ha 240.89 256.25
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 8 811.87 13 175.38
Gross margin / Bruto marge R/ha 7 368.13 9 612.62
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 240.00 384.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 7 128.13 9 228.62
Own seed / Eie saad 80% 0%
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Includes energy and repairs.
  Sluit energie en reparasies in.
 • Interest at 15.5% for part of production year.
  Rente teen 15.5% vir gedeelte van produksiejaar.
 • Includes self combine harvesting and transport to silo (fuel and repairs only).
  Eie stroper en vervoer na silo (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail