Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2005/2006 Sojabone en mielies

KwaZulu-Natal (dryland / droëland)
Area / Gebied Bergville Karkloof Paulpietersburg
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 2.10 4.00 2.30 6.00 2.50 7.00
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 428.00 775.00 1 428.00 775.00 1 428.00 775.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 2 999.00 3 100.00 3 284.00 4 650.00 3 570.00 5 425.00
Variable costs / Veranderlike kostes
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 577.50 608.00 577.50 608.00 577.50 608.00
Fertilizer / Bemesting (ii) R/ha 395.33 1 514.54 395.33 1 688.60 395.33 1 688.60
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 260.40 237.48 260.40 237.48 260.40 237.48
Pest control / Plaagbeheer R/ha 139.92 200.06 139.92 199.89 139.92 199.89
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 199.92 93.00 199.92 139.50 199.92 139.50
Fuel / Brandstof R/ha 307.53 394.06 307.53 344.10 307.53 344.10
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 166.07 230.34 166.07 264.41 166.07 264.41
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 190.52 287.52 190.52 310.24 190.24 310.24
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iii) R/ha 560.00 715.00 560.00 835.00 560.00 835.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 912.19 4 395.00 2 912.19 4 742.22 2 912.19 4 742.22
Gross margin / Bruto marge R/ha 86.61 -1 295.00 372.21 -92.22 657.81 682.78
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 110.48 278.42 110.48 278.42 110.48 278.42
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha -23.87 -1 573.42 261.73 -370.64 547.33 404.36
 • Includes cost of innoculants if used.
  Sluit in koste van innokulante indien gebruik.
 • Includes lime and trace elements if applied.
  Sluit in kalk en spoorelemente indien toegedien.
 • Contract or self harvest as well as transport.
  Kontrak of selfoes asook vervoer.
 • Interest at 14% for part of production year.
  Rente teen 14% vir gedeelte van produksiejaar.
Subscribe: receive ICBs via e-mail