Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2006/2007 Sojabone en mielies

KwaZulu-Natal (dryland / droëland)
Area / Gebied Bergville Karkloof Paulpietersburg
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 2.10 4.00 2.30 6.00 2.50 7.00
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 780.00 1 290.00 1 780.00 1 290.00 1 780.00 1 290.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 3 738.00 5 160.00 4 094.00 7 740.00 4 450.00 9 030.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 514.00 680.00 514.00 680.00 514.00 680.00
Fertilizer / Bemesting (ii) R/ha 388.16 1 526.26 388.16 1 712.94 388.16 1 712.94
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 254.97 446.32 254.97 446.32 254.97 446.32
Pest control / Plaagbeheer R/ha 188.34 251.61 188.34 243.69 188.34 243.69
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 267.00 154.80 267.00 193.50 267.00 225.75
Fuel / Brandstof R/ha 390.00 527.41 390.00 527.41 390.00 527.41
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 244.00 408.58 244.00 408.58 244.00 408.58
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 176.79 290.70 183.99 314.55 177.69 320.38
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iii) R/ha 560.00 710.00 680.00 890.00 575.00 955.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 123.26 5 135.68 3 250.68 5 556.99 3 139.16 5 660.07
Gross margin / Bruto marge R/ha 614.74 24.32 843.54 2 183.01 1 310.84 3 369.93
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 52.50 127.50 52.50 127.50 52.50 127.50
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 562.24 -103.18 791.04 2 055.51 1 258.34 3 242.43
 • Includes cost of innoculants if used.
  Sluit in koste van innokulante indien gebruik.
 • Includes lime and trace elements if applied.
  Sluit in kalk en spoorelemente indien toegedien.
 • Contract or self harvest as well as transport.
  Kontrak of selfoes asook vervoer.
 • Interest at 12% for part of production year.
  Rente teen 12% vir gedeelte van produksiejaar.
Subscribe: receive ICBs via e-mail