Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2007/2008 Sojabone en mielies

KwaZulu-Natal (dryland / droëland)
Area / Gebied Bergville Karkloof Paulpietersburg
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 2.10 4.00 2.30 6.00 2.50 7.00
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 348.00 1 300.00 2 348.00 1 300.00 2 348.00 1 300.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 4 931.00 5 200.00 5 400.00 7 800.00 5 870.00 9 100.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 157.00 770.40 157.00 770.40 157.00 770.40
Fertilizer / Bemesting (ii) R/ha 497.00 1 982.15 497.00 1 982.15 497.00 1 982.15
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 175.15 307.24 175.15 307.24 175.15 307.24
Pest control / Plaagbeheer R/ha 167.31 219.63 167.31 219.63 167.31 219.63
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 267.00 175.00 267.00 210.00 267.00 245.00
Fuel / Brandstof R/ha 396.60 495.75 396.60 495.75 396.60 495.75
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 237.96 297.45 237.96 297.45 237.96 297.45
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 198.66 382.73 198.66 385.18 201.11 387.63
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iii) R/ha 790.00 1 070.00 790.00 1 070.00 825.00 1 070.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 036.68 5 850.35 3 036.68 5 887.80 3 074.13 5 925.25
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 894.12 -650.35 2 363.72 1 912.20 2 795.87 3 174.75
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 57.75 140.25 57.75 140.25 57.75 140.25
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 836.37 -790.60 2 305.97 1 771.95 2 738.12 3 034.50
 • Only 10% of seed is purchased. Includes cost of innoculants if used.
  Slegs 10% van saad word gekoop. Sluit in koste van innokulante indien gebruik.
 • Includes lime and trace elements if applied.
  Sluit in kalk en spoorelemente indien toegedien.
 • Contract or self harvest as well as transport.
  Kontrak of selfoes asook vervoer.
 • Interest at 14% for part of production year.
  Rente teen 14% vir gedeelte van produksiejaar.
Subscribe: receive ICBs via e-mail