Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2009/2010 Sojabone en mielies

KwaZulu-Natal (dryland / droëland)
Area / Gebied Karkloof Vryheid
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 2.80 8.00 2.50 6.00
Nett farm price at silo / Netto prys by silo R/ton 2 528.00 1 140.00 2 571.00 1 256.00
  Safex R/ton 2 639.00 1 521.00 2 639.00 1 521.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 270.00 0.00 197.00
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 111.00 111.00 68.00 68.00
Gross income at silo / Bruto inkomste by silo R/ha 7 080.00 9 123.00 6 427.00 7 534.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 1 424.00 1 773.00 841.00 1 602.00
  Own / Eie R/ha 0.00 0.00 115.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 1 424.00 1 773.00 726.00 1 602.00
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 761.00 2 599.00 751.00 1 820.00
Lime / Kalk R/ha 209.00 209.00 209.00 209.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 487.00 720.00 268.00 712.00
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 547.00 744.00 134.00 98.00
Casual labour / Losarbeid R/ha 0.00 77.00 64.00 64.00
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 139.00 556.00 0.00 70.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 310.00 557.00 964.00 226.00
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 69.00 89.00 234.00 250.00
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 91.00 104.00 232.00 247.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 300.00 438.00 224.00 316.00
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 186.00 186.00 193.00 193.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 5 523.00 8 050.00 4 114.00 5 808.00
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 557.00 1 073.00 2 312.00 1 726.00
Labour costs / Arbeidskoste R/ha 356.00 356.00 356.00 356.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 202.00 717.00 1 956.00 1 370.00
Own seed / Eie saad 0% 0% 50% 0%

Source: group discussions 2008 and adjusted with 2009 prices.
Bron: groepbesprekings 2008 en aangepas met 2009 pryse.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest at 11.5% for part of production year.
  Rente teen 11.5% vir gedeelte van produksiejaar.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
KwaZulu-Natal

Karkloof
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 2.20 2.42 2.66 2.80 3.08 3.39 3.50
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -926 -466 35 328 955 1 561 1 790
2 500 -266 260 833 1 168 1 885 2 578 2 840
2 639 40 596 1 203 1 557 2 316 3 049 3 327
3 000 834 1 470 2 163 2 568 3 435 4 273 4 590
3 300 1 494 2 196 2 963 3 408 4 365 5 290 5 640
3 800 2 594 3 406 4 291 4 808 5 915 6 985 7 390
4 400 3 914 4 858 5 887 6 488 7 775 9 019 9 490
4 800 4 794 5 826 6 951 7 608 9 015 10 375 10 890
Vryheid
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 1.50 1.65 1.80 2.00 2.20 2.40 2.50 2.60 2.80 3.00
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -917 -597 -278 149 575 1 001 1 215 1 428 1 854 2 280
2 500 -467 -102 262 749 1 235 1 721 1 965 2 208 2 694 3 180
2 639 -259 127 513 1 027 1 541 2 055 2 312 2 569 3 083 3 597
3 000 283 723 1 162 1 749 2 335 2 921 3 215 3 508 4 094 4 680
3 300 733 1 218 1 702 2 349 2 995 3 641 3 965 4 288 4 934 5 580
3 800 1 483 2 043 2 602 3 349 4 095 4 841 5 215 5 588 6 334 7 080
4 400 2 383 3 033 3 682 4 549 5 415 6 281 6 715 7 148 8 014 8 880
4 800 2 983 3 693 4 402 5 349 6 295 7 241 7 715 8 188 9 134 10 080
Subscribe: receive ICBs via e-mail