Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2009/2010 Sojabone en mielies

North West Province – NWC area (dryland) / Noordwes Provinsie – NWK-gebied (droëland)
Area / Gebied Koster Lichtenburg / Coligne
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Yield / Opbrengs T/ha 1.5 3.5 1.5 1.0 2.0 1.5
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 572.00 1 341.00 2 582.00 2 572.00 1 295.00 2 600.00
  Safex R/ton 2 639.00 1 521.00 2 845.00 2 639.00 1 521.00 2 845.23
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 117.00 161.00 0.00 161.00 143.00
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 67.00 63.00 102.00 67.00 65.00 102.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 3 858.00 4 693.00 3 873.00 2 572.00 2 590.00 3 900.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 211.00 449.00 217.00 211.00 400.00 217.00
  Own / Eie R/ha 83.00 0.00 0.00 83.00 0.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 128.00 449.99 217.00 128.00 400.00 217.00
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 350.00 1 118.00 739.00 175.00 676.00 646.00
Lime / Kalk R/ha 39.00 39.00 39.00 29.00 26.00 29.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 204.00 330.00 182.00 204.00 272.00 122.00
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 265.00 18.00 0.00 269.00 18.00 0.00
Casual labour / Losarbeid R/ha 47.00 64.00 0.00 47.00 46.00 50.00
Arial spraying / Lugbespuiting R/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 355.00 253.00 213.00 103.00 125.00 136.00
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 321.00 347.00 283.00 307.00 347.00 283.00
  Repairs and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 292.00 304.00 280.00 272.00 304.00 280.00
Interest on working capital / Rente of bedryfskapitaal (iv) R/ha 156.00 200.00 131.00 126.00 142.00 121.00
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 519.00 408.00 239.00 483.00 150.00 252.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 757.00 3 530.00 2 323.00 2 226.00 2 504.00 2 136.00
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 101.00 1 163.00 1 550.00 346.00 85.00 1 764.00
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 180.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 901.00 963.00 1 350.00 146.00 -115.00 1 575.00
Own seed / Eie saad 80% 0% 0% 80% 0% 0%

Source: compiled in cooperation with NWK.
Bron: opgestel in samewerking met NWK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest at 11.75% for part of production year.
  Rente teen 11.75% vir gedeelte van produksiejaar.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Zeerust area / -gebied
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Yield / Opbrengs Ton/ha 1.00 2.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 572.00 1 332.00
  Safex R/ton 2 639.00 1 521.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 126.00
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 67.00 63.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 2 572.00 2 664.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 211.00 360.00
  Own / Eie R/ha 83.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 128.00 360.00
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 204.00 629.00
Lime / Kalk R/ha 39.00 26.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 204.00 213.00
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 265.00 18.00
Casual labour / Losarbeid R/ha 47.00 46.00
Arial spraying / Lugbespuiting R/ha 0.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 103.00 140.00
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 321.00 173.00
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 292.00 169.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 130.00 112.00
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 480.00 89.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 294.00 1 973.00
Gross margin / Bruto marge R/ha 277.00 690.00
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 200.00 187.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 77.00 503.00
Own seed / Eie saad 80% 0%

Source: compiled in cooperation with NWK.
Bron: opgestel in samewerking met NWK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest at 12% for part of production year.
  Rente teen 12% vir gedeelte van produksiejaar.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
North West Province / Noordwes Provinsie

Koster
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 1.00 1.20 1.40 1.50 1.60 1.80
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -624 -198 229 442 655 1 082
2 500 -324 162 649 892 1 135 1 622
2 639 -185 329 843 1 101 1 358 1 872
3 000 176 762 1 349 1 642 1 935 2 522
3 300 476 1 122 1 769 2 092 2 415 3 062
3 800 976 1 722 2 469 2 842 3 215 3 962
4 400 1 576 2 442 3 309 3 742 4 175 5 042
4 800 1 976 2 922 3 869 4 342 4 815 5 762
Lichtenburg / Coligne
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -520 -306 -93 120 334
2 500 -280 -36 207 450 694
2 639 -168 89 346 603 860
3 000 120 414 707 1 000 1 294
3 300 360 684 1 007 1 330 1 654
3 800 760 1 134 1 507 1 880 2 254
4 400 1 240 1 674 2 107 2 540 2 974
4 800 1 560 2 034 2 507 2 980 3 454
Zeerust
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -588 -375 -162 52 265
2 500 -348 -105 138 382 625
2 639 -237 20 277
3 000 52 345 638 932 1 225
3 300 292 615 938 1 262 1 585
3 800 692 1 068 1 438 1 812 2 185
4 400 1 172 1 605 2 038 2 472 2 905
4 800 1 492 1 965 2 438 2 912 3 885
Subscribe: receive ICBs via e-mail