Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans, maize and sunflower 2008/2009 Sojabone, mielies and sonneblom

Free State – VCL area (dryland) / Vrystaat – VKB-gebied (droëland)
Area / Gebied Vrede / Frankfort
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 1.50 1.50 3.00 1.50
Nett farm price / Netto plaasprys (i) R/ton 4 105.00 4 105.00 1 970.00 4 325.00
  Safex R/ton 4 160.00 4 160.00 2 143.00 4 610.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 0.00 136.00 201.00
  Other marketing costs / Ander R/ton 55.00 55.00 37.00 84.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 6 157.50 6 157.50 5 910.00 6 487.50
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 273.73 893.73 431.20 192.80
  Own / Eie R/ha 188.45 22.77 0.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 85.28 870.96 431.20 192.80
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 329.22 1 329.22 2 284.82 2 251.64
Lime / Kalk R/ha 0.00 0.00 243.33 0.00
Weed Control / Onkruidbeheer R/ha 216.46 481.46 244.16 198.75
Pest control / Plaagbeheer R/ha 63.59 63.59 118.23 11.77
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 130.00 130.00 0.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 862.80 862.80 198.00 476.40
Casual labour / Losarbeid R/ha 0.00 0.00 90.00 0.00
Fuel / Brandstof R/ha 435.83 454.86 482.40 435.83
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 200.16 213.18 240.20 200.16
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 327.06 403.86 421.35 352.59
Harvest and marketing costs / Oes en bemarkingskoste (v) R/ha 393.35 393.35 698.67 442.71
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 232.20 5 226.05 5 452.36 4 562.65
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 925.30 931.45 457.64 1 924.85
Labour costs / Arbeidskoste R/ha 192.68 192.68 192.68 192.68
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 732.62 738.77 264.96 1 732.17
Own seed / Eie saad 90% 10% 0% 0%
 • SAFEX price after transport differential and other marketing costs.
  SAFEX-prys na vervoerdifferensiaal en ander bemarkingskoste.
 • Includes treatment cost of seed.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Include trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Interest is calculated at 16.75% for specified periods which differ between regions.
  Rente word bereken teen 16.75% vir gespesifiseerde periodes wat mag verskil tussen streke.
 • Self combine harvesting and transport.
  Eie stroper en vervoer.
Area / Gebied Reitz / Bethlehem / Harrismith
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 2.00 3.50 1.80
Nett farm price / Netto plaasprys (i) R/ton 4 105.00 4 105.00 1 970.00 4 325.00
  Safex R/ton 4 160.00 4 160.00 2 143.00 4 610.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 0.00 136.00 201.00
  Other marketing costs / Ander R/ton 55.00 55.00 37.00 84.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 8 210.00 8 210.00 6 895.00 7 785.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 273.73 893.73 431.20 192.80
  Own / Eie R/ha 188.45 22.77 0.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 85.28 870.96 431.20 192.80
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 605.75 1 605.75 2 568.59 2 980.94
Lime / Kalk R/ha 0.00 0.00 243.33 0.00
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 437.65 1 145.05 465.36 419.95
Pest control / Plaagbeheer R/ha 63.59 63.59 118.23 11.77
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 130.00 130.00 0.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 150.40 1 150.40 231.00 571.68
Casual labour / Losarbeid R/ha 0.00 0.00 90.00 0.00
Fuel / Brandstof R/ha 445.39 464.42 540.06 445.39
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 245.69 258.71 306.77 245.69
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 400.20 514.05 479.56 447.27
Harvest and marketing costs / Oes en bemarkingskoste (v) R/ha 426.26 426.26 731.57 472.33
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 5 178.66 6 651.96 6 205.67 5 787.82
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 031.34 1 558.04 689.33 1997.18
Labour costs / Arbeidskoste R/ha 289.02 289.02 289.02 289.02
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 742.32 1 269.02 400.31 1 708.16
Own seed / Eie saad 90% 10% 0% 0%
 • SAFEX price after transport differential and other marketing costs.
  SAFEX-prys na vervoerdifferensiaal en ander bemarkingskoste.
 • Includes treatment cost of seed.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Include trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Interest is calculated at 16.75% for specified periods which differ between regions.
  Rente word bereken teen 16.75% vir gespesifiseerde periodes wat mag verskil tussen streke.
 • Self combine harvesting and transport.
  Eie stroper en vervoer.
Subscribe: receive ICBs via e-mail