Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2008/2009 Sojabone en mielies

KwaZulu-Natal (dryland / droëland)
Area / Gebied Karkloof Vryheid
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
(RR)
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
(RR)
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 2.80 8.00 2.50 6.00
Nett farm price at silo / Netto prys by silo R/ton 4 045.00 1 895.00 4 045.00 1 923.00
  Safex R/ton 4 080.00 2 137.00 4 080.00 2 137.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 207.00 0.00 179.00
  Other marketing costs / Ander R/ton 35.00 35.00 35.00 35.00
Gross income at silo / Bruto inkomste by silo R/ha 11 326.00 15 160.00 10 112.50 11 538.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 1 285.50 1 050.00 825.80 1 282.62
  Own / Eie R/ha 0.00 0.00 173.80 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 1 285.50 1 050.00 652.00 1 282.62
Fertilizer / Bemesting (ii) R/ha 2 119.51 5 329.02 1 943.41 3 951.56
Lime / Kalk R/ha 190.00 190.00 190.00 190.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 227.80 959.30 544.75 712.00
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 550.72 756.22 139.50 98.00
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 139.00 556.00 0.00 69.50
Casual labour / Losarbeid R/ha 0.00 60.00 50.00 50.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 449.73 682.20 1 516.88 346.14
Fuel / Brandstof R/ha 93.99 120.38 316.35 338.95
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 82.99 94.75 211.34 224.92
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 494.44 783.14 461.98 581.08
Harvest and marketing costs / Oes en bemarkingskoste (iv) R/ha 240.66 307.22 222.95 234.15
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 6 874.35 10 888.24 6 422.96 8 078.92
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 451.65 4 271.76 3 689.54 3 459.08
Labour costs / Arbeidskoste R/ha 300.00 300.00 300.24 300.24
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 4 151.65 3 971.76 3 389.30 3 158.84
Own seed / Eie saad 0% 0% 50% 0%
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest at 15.5% for part of production year.
  Rente teen 15.5% vir gedeelte van produksiejaar.
 • Includes self combine harvesting and transport to silo (fuel and repairs only).
  Eie stroper en vervoer na silo (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail