Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2008/2009 Sojabone en mielies

North West – NWC area (dryland) / Noordwes – NWK-gebied (droëland)
Area / Gebied Koster Lichtenburg / Coligne Zeerust
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 1.5 3.5 1.2 3.0 1.0 2.0
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 110.00 2 013.00 4 110.00 2 002.00 4 110.00 2 004.00
  Safex R/ton 4 160.00 2 143.00 4 160.00 2 143.00 4 160.00 2 143.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 80.00 0.00 91.00 0.00 89.00
  Other marketing cost / Ander R/ton 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 6 165.00 7 045.50 4 932.00 6 006.00 4 110.00 4 008.00
Variable costs / Veranderlike kostes
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ton 187.60 448.00 187.60 399.00 187.60 374.00
  Own / Eie R/ton 89.60 0.00 89.60 0.00 89.60 0.00
  Purchased / Gekoop R/ton 98.00 448.00 98.00 399.00 98.00 374.00
Fertilizer / Bemesting R/ha 644.00 1 800.76 633.00 1 337.00 458.00 1 166.10
Lime / Kalk (ii) R/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 200.00 320.00 200.00 218.00 120.00 115.00
Pest control / Plaagbeheer R/ha 101.00 18.00 101.00 18.00 101.00 18.00
Casual labour / Losarbeid R/ha 42.00 57.00 42.00 41.00 42.00 41.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 519.26 390.24 297.42 315.54 150.18 217.42
Fuel / Brandstof R/ha 775.00 557.00 778.00 558.00 778.00 435.00
Repair and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 290.00 267.00 290.00 267.00 290.00 200.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 279.29 361.88 257.53 284.80 222.59 232.20
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iv) R/ha 587.00 463.00 546.00 247.00 531.00 206.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 614.16 4 682.89 3 332.56 3 685.34 2 880.37 3 004.73
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 550.84 2 362.61 1 599.44 2 320.66 1 229.63 1 003.27
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 177.00 177.00 166.00 177.00 0.00 166.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 373.84 2 185.61 1 433.44 2 143.66 1 229.63 837.27
Own seed / Eie saad 80% 0% 80% 0% 80% 0%
 • Includes cost for seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • No provision was made for the purchase and application of lime.
  Geen voorsiening gemaak vir kalkaankope.
 • Interest calculated at a rate of 16.5% per annum over different loan periods.
  Rente bereken teen 'n koers van 16.5% per jaar vir verskillende periodes.
 • Self combine harvesting and transport.
  Self stroop en vervoer.
Subscribe: receive ICBs via e-mail