Income & Cost Budgets / Archives / 2013/2014 / Soybean Maize Sunflower / Icb 2013 2014 Soybean Dryland Summary

Crop summary / Gewas opsomming

Gross margins of dryland soybean 2013/2014 Bruto marges vir droëland sojaboon

Per ha according to area / Per ha volgens streek
Area / Gebied KwaZulu-
Natal
Mpumalanga NWK Free State
Vrystaat
Bloed­rivier Piet Retief Trichardt Koster Lichten­burg Frank­fort Reitz
Cultivation system / bewerkingstelsel Conv.
Konv.
None
Geen
Conv.
Konv.
None:
Pre­cision
Geen:
pre­sisie
Conv. / Konv. Conv. / Konv.
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 2.50 2.50 2.50 2.00 1.50 1.40 1.80
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 5 039 4 967 4 967 5 074 4 965 4 965 5 049 5 055
  Safex R/ton 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0 0 0 0 0 0
  Other marketing costs / Ander R/ton 111 183 183 76 185 185 101 95
Gross income / Bruto inkomste R/ha 10 078 12 418 12 418 12 735 9 929 7 447 7 068 9 099
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 754 718 718 1 136 899 899 512 502
  Own / Eie R/ha 386 388 388 210 199 199 202 202
  Purchased / Gekoop R/ha 395368 388 388 927 700 700 310 300
Fertilizer / Bemesting R/ha 63 1 392 1 392 110 961 882 0 513
Lime / Kalk R/ha 224 419 419 81 45 31 0 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 457 384 375 486 248 248 420 844
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 155 165 165 18 126 126 694 700
Casual Labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 0 87 87 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 0 0 0 153 153
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 109 559 559 927 894 521 829 1 066
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 431 250 634 148 590 586 526 632
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 361 250 379 180 408 408 277 337
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 193 221 246 168 227 203 188 255
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 298 280 280 281 791 723 357 346
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 044 4 638 5 167 3 537 5 277 4 716 3 957 5 349
Gross Margin / Bruto Marge R/ha 6 034 7 780 7 251 9 198 4 653 2 731 3 111 3 750
Regular Labour Costs / Gereelde Arbeidskoste R/ha 173 267 267 360 276 248 310 468
Margin above labour costs
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 5 861 7 513 6 984 8 838 4 377 2 484 2 801 3 282
Subscribe: receive ICBs via e-mail