Crop summary 2014/2015 Gewas opsomming

Soybean gross margins: irrigation / Sojaboon bruto marges: besproeiing
Area / Gebied GWK Bergville Brits
Koedoeskop
Groblers­dal
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum None
Geen
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 4.00 4.00 4.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 542 4 555 4 530 4 521
  Safex R/ton 4 675 4 675 4 675 4 675
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0 0
  Other marketing costs / Ander R/ton 134 120 145 154
Gross income / Bruto inkomste R/ha 18 166 18 220 18 120 18 084
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 887 985 1 068 948
  Own / Eie R/ha 272 445 533 414
  Purchased / Gekoop R/ha 615 540 535 533
Fertilizer / Bemesting R/ha 873 1 548 1 008 1 293
Lime / Kalk R/ha 0 574 36 600
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 506 477 335 272
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 1 181 255 10 8
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 230 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 147 175 175
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 090 1 823 911 832
Irrigation / Besproeiing R/ha 3 470 1 661 3 461 3 461
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 355 171 675 682
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 183 201 492 541
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 490 420 450 482
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 1 245 323 828 829
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 10 280 8 815 9 449 10 122
Gross margin / Bruto marge R/ha 7 886 9 405 8 671 7 962
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 792 460 800 600
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 7 094 8 945 7 871 7 362
Subscribe: receive ICBs via e-mail