Crop summary 2014/2015 Gewas opsomming

Sunflower gross margins: dryland / Sonneblom bruto marges: droëland
Area / gebied NWK Free State
Vrystaat
Koster Lichtenburg Reitz
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 1.50 2.30
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 3 901 3 842 3 819
  Safex R/ton 4 285 4 285 4 285
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 150 209 269
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 234 234 197
Gross income / Bruto inkomste R/ha 7 802 5 763 8 784
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 387 377 364
  Own / Eie R/ha 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 387 377 364
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 126 985 2 543
Lime / Kalk R/ha 42 31 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 137 137 586
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 0 0 143
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 260 138 650
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 652 624 521
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 404 392 488
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 158 145 288
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 505 547 468
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 671 3 376 6 051
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 131 2 386 2 733
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 288 322 618
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 3 844 2 064 2 115
Subscribe: receive ICBs via e-mail