Navorsingsverslag 2012/2013

Bylae II

Lys van projekte wat gedurende 2011/2012 afgehandel is
Titel en Navorser Instansie
S-bemestingsbehoeftes van canola in die produksiegebiede van die Wes-Kaap
Prof GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Bestuur van onkruiddoderweerstand in die Wes-Kaap
Dr PJ Pieterse
Universiteit Stellenbosch
Ondersoek na die produksiedinamika van agt wisselboustelsels, insluitende koring, canola lupiene en weidingspesies in die Swartland, Wes-Kaap
Dr JA Strauss en Mnr SJA Laubscher
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Ekonomiese volhoubaarheid van kort- en langtermyn wisselbougewas / weidings produksiestelsels in die Suid-Kaap
Dr JA Strauss en Mnr W Langenhoven
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Die identifikasie van grond parameters as indikatore van volhoubare droëland gewasproduksie stelsels vir die skaliegronde van die Wes-Kaap: bewerkingsmetodes, wisselbou, grondkwaliteit en gewasproduksie
Dr J Labuschagne
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Insekte en ander plae van Canola
Dr G Tribe en Mnr A Lubbe
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Die ekonomiese bydrae van Canola as 'n wisselbougewas in verskillende wisselboustelsels in 'n tipiese boerdery-eenheid in die Swartland en Suid-Kaap
Dr WH Hoffman
Universiteit Stellenbosch