Reports / Archives / Research Reports / 2012/2013 / Projekte Gefinansier

Navorsingsverslag 2012/2013

5.

 

Projekte gefinansier 2012/2013


Die Proteïennavorsingstigting het gedurende 2012/2013 19 navorsingsprojekte befonds (sien Bylae I). Dit is een (1) meer as die vorige jaar. Sewe (7) van die 19 projekte was nuwe projekte terwyl 12 voortsettings van bestaande projekte was. Die totale aantal aansoeke vir finansiering was 23 waarvan vier (4) afgekeur is.

Sewe (7) projekte (sien Bylae II) is gedurende die jaar afgehandel maar die finale verslae word eers in die eerste helfte van 2013 verwag.

Vir 2013/2014 is 23 aansoeke ontvang waarvan drie (3) nuwe aansoeke is. Hierdie aansoeke sal in die volgende navorsingsverslag verder toegelig word.