Navorsingsverslag 2001/2002

Bylae I – Navorsingsprojekte gefinansier in 2001

Navorsingstitels is gelys in die taal waarin die studie gedoen is.
Voortsettings
Titel en Navorser Instansie
"Development and application of genetic markers linked to nematode resistance in soybean."
LNR-Instituut vir Graangewasse
Die ontwikkeling van sojaboon-kultivars met beter aanpassing saadkwaliteit.
AJ de Lange
LNR-Instituut vir Graangewasse
Versnelde generasievordering in sojaboonteling.
CMS Mienie
LNR-Instituut vir Graangewasse
Sojaboon-strookdemonstrasies in verskillende produksiegebiede.
GP de Beer
LNR-Instituut vir Graangewasse
Nasionale sojaboonkultivarproewe.
GP de Beer
LNR-Instituut vir Graangewasse
Supersoja-produksiepraktyke.
APJ de Beer
LNR-Instituut vir Graangewasse
Optimalisering van die bestaande "Soygro" gewasgroei-simulasiemodel vir sojaboonproduksie.
MA Prinsloo
LNR-Instituut vir Graangewasse
Supersoja-kompetisie, KwaZulu-Natal.
C Havenga
Departement van Landbou en Omgewingsake, KZN
"The effect of enhanced proline synthesis in soybean, with special reference to drought stress, comparing antisense and sense technology."
JA de Ronde
LNR-Roodeplaat Instituut vir Groente en Sierplante
Die ontwikkeling van die produksie-tegnologie van soet witlupien in die somerreënvalgebiede.
JAM van der Mey
LNR-Instituut vir Graangewasse
Teling vir antraknose weerstand in lupiene.
JAM van der Mey
LNR-Instituut vir Graangewasse
Optimale plantmetodes vir olie- en proteïensaadgewasse in die Wes- en Suid-Kaap.
GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Ekonomiese kortrotasie wisselbou-gewasse vir koring.
PJ Pieterse
Universiteit Stellenbosch
"The extent and role of lupin and canola soilborne diseases on yield depression: a prerequisite for developing an effective and sustainable conrol strategy."
SC Lamprecht
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
"Innoculation of lupins in South Africa."
IJ Louw
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
"Genetic engineering of lupins (Lupinus sp) for resistance to anthracnose."
TG Watson
WNNR Bio / Chemtek
Kultivarevaluasie van olie- en proteïenryke sade in die WRS (canola en lupiene).
D Hanekom
Hoofdirektoraat Landbou: Wes-Kaap
"An investigation into the production dynamics of eight crop rotation systems, including wheat, canola, lupins and pasture species in the Swartland, Western Cape."
MB Hardy
Hoofdirektoraat Landbou: Wes-Kaap
"Vacuum infiltration of lupin seed for genetic engineering for resistance to anthracnose."
JA de Ronde
LNR-Roodeplaat Instituut vir Groente en Sierplante
"Epidemiology and management of Blackleg on canola in the winter rainfall region in South Africa."
E Auret
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Aanwending van voerensieme om die benutting van soetlupien, volvet kanola en kanola oliekoekbevattende diëte vir hoenders en varke te verbeter.
TS Brand
Hoofdirektoraat Landbou: Wes-Kaap
Ekonomiese / finansiële interpretasie van wisselboustelsels waar sojabone in voorkom.
MF Viljoen
Departement Landbou-ekonomie, Universiteit van die Vrystaat
Nuwe aansoeke
Titel en Navorser Instansie
Optimale rywydtes en saaidigthede vir canola.
GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
"The influence of processing soybeans, sunflower seeds, canola and lupins on the energy and amino acid availability for young adult poultry."
LG Ekermans
Universiteit Stellenbosch
Chemiese beheer van antraknose op lupiene.
AB van Jaarsveld
Hoofdirektoraat Landbou: Wes-Kaap
Ontwikkeling van beter aangepaste lupien kultivars vir die Wes-Kaap.
AB van Jaarsveld
Hoofdirektoraat Landbou: Wes-Kaap
"Determination of genetic parameters of some common pig breeds in South Africa."
RM Gous
Universiteit van KwaZulu-Natal
"Measurement of the response of broilers to dietary lysine and methionine, as measured in cages and in floor pens."
RM Gous
Universiteit van KwaZulu-Natal
"Effect of soil rhizobia on the success of soybean innoculant strain WB74."
IJ Law
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
"Constructs for removal of bar gene after transformation and isolation of promoter from Lupinus albus."
D Oelofse
LNR-Roodeplaat Instituut vir Groente en Sierplante
Super Canola-kompetisie.
C van Rooyen en I Slabbert
Hoofdirektoraat Landbou (Caledon en Hoofdirektoraat Landbou (Moorreesburg)
'n Akkerboukundige evaluasie van canola onder besproeiing in die somerreënvalgebied.
AA Nel
LNR-Instituut vir Graangewasse
"Soybean rust: risk analysis, loss assessment and quantification of the epidemiological value of intervention technologies."
NW McLaren
LNR-Instituut vir Graangewasse
Registrasie van Simazine op lupiene.
AEJ Saayman-Du Toit
LNR-Instituut vir Graangewasse
Onkruidbeheer in soetlupien geplant in nou rye.
AEJ Saayman-Du Toit
LNR-Instituut vir Graangewasse