Navorsingsverslag 2001/2002

10.

 

Slot


Hierdie navorsingsverslag van die PNS vir 2001 sou nie moontlik gewees het sonder die hulp van 'n legio medewerkers nie. 'n Besondere woord van dank gaan aan alle navorsingsinstansies, maar veral die LNR, asook die verskillende departemente van Landbou, koöperasies, landbou­maatskappye, saadmaatskappye, alle ander medewerkers en individue wat op soveel fronte belangrike insette gelewer het. Die sukses van die PNS werkgroepe asook die roestaakspan is etlike kere in hierdie verslag uitgelig. 'n Woord van hartlike dank gaan aan al hierdie mede-werkers, navorsers, die pers, radio en ander instansies wat die boodskap van die PNS uitgedra het. Die kontrakteurs van die PNS en ander personeel wat bydraes gelewer het se dienste word werklik waardeer.

Mnr Brian Birch en dr Jan van der Mey het oor baie jare op hulle onderskeie terreine 'n besondere bydrae gelewer ter bevordering van sojabone en lupiene. Ons wens hulle 'n geseënde rustyd toe en dank hulle vir hulle volgehoue bydrae en belangstelling. Laastens, ook 'n woord van dank aan al die raadslede van die PNS aangesien elkeen op sy onderskeie vakgebied 'n besondere bydrae gelewer het en hulle onderskei het op baie gebiede. Sonder die insette van almal hierbo genoem, sou die werksaamhede van die PNS nie moontlik gewees het nie. Die PNS vertrou dat hierdie samewerking voortgesit sal word in die volgende jaar tot voordeel van almal in Suid-Afrika.