Navorsingsverslag 2001/2002

4.

 

Projekte gefinansier


Die PNS het gedurende 2001, 36 navorsingsprojekte befonds (sien Bylae 1). Dit is sewe meer as die vorige jaar. Vyftien van die 36 projekte was nuwe projekte terwyl 21 voortsettings van bestaande projekte was. Die totale aantal aansoeke vir finansiering was 38 waarvan 2 nie goedgekeur is nie. Die belangrikste rede waarom hierdie aansoeke nie goedgekeur is nie is omdat die beoogde navorsing, volgens die oorwoë mening van die PNS, nie 'n betekenisvolle impak op Suid-Afrika se toekomstige proteïenvoorsiening en die doeltreffende benutting daarvan sou maak nie.

Drie projekte is gedurende die jaar afgehandel maar die finale verslae word eers in die eerste helfte van 2002 verwag.

Wat nuwe navorsingsprojekte betref, het die klem steeds op die bevordering van die plaaslike produksie van proteïen van plantaardige oorsprong geval. Veertien van die vyftien nuwe projekte het met die doeltreffende produksie en benutting van sojabone, lupiene en canola in Suid-Afrika te make.

Vir 2002 is 39 aansoeke ontvang waarvan 7 nuwe aansoeke is. Hierdie aansoeke sal in die volgende verslag aangespreek word.