Navorsingsverslag 2015/2016

Bylae II

Lys van projekte wat gedurende 2015/2016 afgehandel is
Titel en Navorser Instansie
Boorbehoeftes van canola.
GA Agenbag en E Kempen
Universiteit Stellenbosch
Swawel (S) en stikstof (N) bemesting van canola.
GA Agenbag en E Kempen
Universiteit Stellenbosch
Die bevordering van canola as wisselbougewas binne 'n bewaringsboerderystelsel in die droëland saaigebied van die Swartland, deur middel van produsentekompetisie.
IF Slabbert
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Die bevordering van canola as wisselbougewas binne 'n bewaringsboerderystelsel in die droëland saaigebied van die Suid-Kaap, deur middel van produsentekompetisie.
JG Loubser
Departement van Landbou: Wes-Kaap