Navorsingsverslag 2000/2001

Bylae III

Kort- en mediumtermyn vereistes en gebruik vir vismeel en oliekoek

Tabel 1
Vismeel en Oliekoek balansstaat   (1998/1999-2000/2001) (April-Maart)
  Vismeel (ton) Oliekoek (ton)
Jaar 1998/1999 1999/2000 2000/2001 1998/1999 1999/2000 2000/2001
Vereistes en verkope 96 267 127 386 127 070 1 080 354 1 063 338 1 063 000
Beskikbaar / geproduseer 88 340 95 000 95 000 493 581 554 903 413 359
Tekort / invoere 7 927 32 386 32 070 586 773 508 435 649 641

2000/2001-beraming
Bron: AFMA Voorsittersverslag 1999/2000

Tabel 2
Vismeel en Oliekoek gebruik   (1998/1999-2000/2001) (April-Maart)
  Vismeel (ton) Oliekoek (ton)
Jaar 1998/1999 1999/2000 2000/2001 1998/1999 1999/2000 2000/2001
AFMA Lede 80 988 103 435 103 435 782 702 779 444 743 390
Nie-AFMA Lede 15 279 23 951 23 635 297 652 283 894 319 610
Totaal 96 267 127 386 127 070 1 080 354 1 063 338 1 063 000

Bron: 2000/2001-beraming / AFMA Voorsittersverslag 1998/1999 en 1999/2000
Gebruik van nie-AFMA lede beraam by 18.6% van totale vismeel gebruik vir 2000/2001.
Gebruik van nie-AFMA lede beraam by 30% van totale oliekoek gebruik vir 2000/2001.
Let asseblief: Op hierdie stadium is die beraamde AFMA lede se vismeel gebruik dieselfde as die skatting vir die 1999/2000 seisoen.

Tabel 3
Hoof rou materiaal gebruik deur AFMA-lede   (1998/1999-2000/2001) (April-Maart)
  Totaal (ton) Insluiting ratio (%) Totaal (ton) Insluiting ratio (%) Totaal (ton) Insluiting ratio (%)
Rou materiaal 1998/1999   1999/2000   2000/2001  
Sonneblom oliekoek 273 296 7.03 304 970 7.41 300 468 7.54
Grondboon-oliekoek 13 326 0.34 5 699 0.14 3 160 0.08
Soja oliekoek 332 211 8.55 327 282 7.97 291 608 7.32
Volvet soja 101 278 2.61 74 277 1.81 93 420 2.34
Katoen oliekoek 40 519 1.04 38 628 0.94 31 746 0.80
Canola oliekoek 12 251 0.32 12 420 0.30 5 230 0.13
Totale oliekoek 782 702 19.99 779 444 18.94 743 390 18.66
Totale mielieproduk 2 125 684 54.69 2 266 449 55.06 2 228 462 55.93
Totale Vismeel 80 988 2.08 103 435 2.51 127 890 3.21

Bron: AFMA Voorsittersverslag 1998/1999
AFMA roumateriaal gebruik April 1999-Maart 2000 beramings.
AFMA roumateriaal gebruik April 2000-Maart 2001 beramings.
* Nota: Totale oliekoek in gelys Tabel 3 sluit alle oliekoek in en nie slegs soos gelys in die tabel nie.

Tabel 4
Vismeel: plaaslike produksie en invoere   (1998/1999-2000/2001) (April-Maart)
  Plaaslike (RSA + Namibië) Vismeel produksie (ton) Ingevoerde vismeel (ton)
Jaar 1998/1999 1999/2000 2000/2001 1998/1999 1999/2000 2000/2001
RSA 65 340 80 000 80 000
Namibië 23 000 15 000 15 000
Totaal 88 340 95 000 95 000 9 927 32 386 32 070

Bron: AFMA; SA Vismeel Bemarkingsmaatskappy
Vismeel is ingevoer vanaf Peru, Angola en die Seychelles (1999/2000).
2000/2001-beraming

Tabel 5
Oliekoek: plaaslike produksie en invoere   (1998/1999-2000/2001)
  Plaaslike (RSA en Namibië) oliekoek produksie (ton) Ingevoerde oliekoek (ton)
Jaar 1998/1999 1999/2000 2000/2001 1998/1999 1999/2000 2000/2001
Oliekoek:
Grondboon oliekoek 8 225 6 000 1 828
Sonneblom oliekoek 280 140 364 560 36 755 12 906
Soja-koek 68 800 54 791 416 045 366 492
- Volvet 81 022 74 302 19 437
- Bone 25 814
Katoen-koek 12 820 28 980 74 822 89 360
- Volvet 24 424 620 30 989
Ander 6 897 13 691
Canola 18 150 12 650
Lupiene 13 000
Kopra & Palmpit 172
Totaal 493 581 554 903 413 359 586 773 508 435 649 641

Bron: AFMA Voorsittersverslag 1998/1999 en 1999/2000
2000/2001-beraming

Tabel 6
Oliesaad- en graanproduksie in die RSA (ton)   (1997/1998-2000/2001 bemarkingseisoen)
Gewas 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001
Witmielies 4 614 000 4 383 000 4 664 000 6 154 500
Geelmielies 3 874 000 2 699 000 2 681 000 3 986 440
Sorghum 355 000 264 600 155 950 352 450
Grondbone 95 000 65 160 98 250 113 550
Sonneblom 450 000 562 067 1 109 000 530 625
Sojabone 120 000 200 900 188 367 148 720
Katoensaad 45 693 59 869 77 280 40 537
Koring 2 300 000 1 725 000 1 725 000 1 983 300
Soetlupiene¹ 9 000 13 000 23 510
Canola¹ 21 000 23 000 26 525
Soetlupiene² 24 130
Canola² 27 930

¹ Soetlupienes en canola produksie soos bereken deur die NCEC.
² Soetlupienes en canola produksie soos bereken deur PNS-studiegroepe.
Bron: Nasionale Kropberamingskomitee (vir 199701999) en negende produksieberaming vir somer-oeste (1999/2000 produksieseisoen) en derde produksieberaming vir winter-oeste (2000/2001).
SAGIS; Katoen Suid-Afrika.

Tabel 7
Oliesaad- en graanvoorsiening in die RSA (ton)   (2000/2001 bemarkingseisoen)
Crop Openingsvoorraad Invoere na RSA Produksie Totale voorsiening
Witmielies 609 000 6 154 500 6 763 500
Geelmielies 374 000 3 986 440 4 360 440
Sorghum 25 000 52 450 377 450
Grondbone 27 000 113 550 140 550
Sonneblom 450 000 530 625 980 625
Sojabone 42 000 34 000 148 720 224 720
Koring 548 000 1 983 300 2 531 300

Bron: Openingsvoorraad en invoersyfers verkry vanaf Graan Suid-Afrika.
Produksie beramings van die Nasionale Kropberamingskomitee se negende produksieskatting (1999/2000 produksieseisoen).

Tabel 8
Area beplant met oliesaad en graan in die RSA   (1996/1997-2000/2001 production season)
  Ha geplant
Gewas 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001
Witmielies 1 794 000 1 797 200 1 829 700 2 003 000
Geelmielies 1 567 000 1 158 000 1 075 000 1 227 440
Sorghum 160 600 131 200 98 900 142 200
Grondbone 95 000 59 100 94 550 82 600
Sonneblom 464 000 511 000 828 000 396 350
Sojabone 87 000 125 000 130 500 93 787
Koring 748 000 718 000 853 500
Soetlupiene¹ 16 300 19 000 21 205
Canola¹ 17 000 25 000 22 025
Soetlupiene² 16 300 19 000 15 420
Canola² 17 000 25 000 19 700

¹ Soetlupienes en canola area beplant soos bereken deur die NCEC.
² Soetlupienes en canola area beplant soos bereken deur PNS-studiegroepe.
Bron: Nasionale Kropberamingskomitee: negende produksieberaming vir somer-oeste (1999/2000 produksieseisoen) en derde produksieberaming vir winter-oeste (2000/2001).

Tabel 9
Aantekening by bemarkingseisoen vir somer- en winter-oeste
Gewas Seisoen
Witmielies Mei-April
Geelmielies Mei-April
Sorghum April-Maart
Grondbone Maart-Februarie
Sonneblom Januarie-Desember
Soybeans Januarie-Desember
Koring Oktober-September