Navorsingsverslag 2000/2001

4.

 

Projekte gefinansier in 2000


Die PNS het gedurende 2000, 29 navorsingsprojekte befonds (sien Bylae 1). Dit is dertien minder as die vorige jaar. Ses van die 29 projekte was nuwe projekte terwyl 23 voortsettings van bestaande projekte was. Die totale aantal aansoeke vir finansiering was 31 waarvan 2 nie goedgekeur is nie. Die belangrikste rede waarom hierdie aansoeke nie goedgekeur is nie is omdat die beoogde navorsing, volgens die oorwoë mening van die PNS, nie 'n betekenisvolle impak op Suid-Afrika se toekomstige proteïenvoorsiening en die doeltreffende benutting daarvan sou maak nie.

Ses projekte is gedurende die jaar afgehandel maar die finale verslae word eers in die eerste helfte van 2001 verwag.

Wat nuwe navorsingsprojekte betref, het die klem steeds op die bevordering van die plaaslike produksie van proteïen van plantaardige oorsprong geval, want al ses nuwe projekte het met teling en doeltreffende produksie van sojabone, lupiene en canola in Suid-Afrika te make.

Vir 2001 is 34 aansoeke ontvang waarvan 13 nuwe aansoeke is. Hierdie aansoeke sal in die volgende verslag aangespreek word.