Navorsingsverslag 2005/2006

Bylae I

Lys van goedgekeurde projekte in 2005/2006
Titel en Navorser Instansie
Die ontwikkeling van sojabooncultivars met beter aanpassing en saadkwaliteit.
Mnr AJ de Lange
LNR-Instituut vir Graangewasse
Nasionale sojabooncultivarproewe.
Mnr GP de Beer
LNR-Instituut vir Graangewasse
Evaluering van sojabooncultivars vir rywydte by omgewingsinteraksie onder Suid-Afrikaanse verbouingstoestande.
Mnr GP de Beer
LNR-Instituut vir Graangewasse
Evaluering van swamdoders vir die beheer van Sclerotinia stamvrot by sojabone.
Dr M Craven
LNR-Instituut vir Graangewasse
Sojaboonroes: Risiko analise, verliesbepaling en kwantifisering van die epidermiologiese waarde van voorkomingstegnologie
Dr NW McLaren en Me M Craven
LNR-Instituut vir Graangewasse
Studies op sojaboonroes (Phakopsora pachyrhizi) – epidemiologie.
Dr PM Caldwell
Universiteit van KwaZulu-Natal
Super Sojakompetisie, KwaZulu-Natal.
Mnr C Havenga
Proteïennavorsingstigting
Die beheer van sojaboonroes met swamdoders.
Dr PM Caldwell en Me E du Preez
Universiteit van KwaZulu-Natal
Fisiologie van groeistadium-verwante vatbaarheid van sojabone vir roes.
Prof ZA Pretorius
Universiteit van die Vrystaat
Die effektiwiteit van doodspuit gemeet aan opbrengs en kwaliteit as alternatief vir platsny by die oes van canola.
Mnr DJ Hanekom
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Evaluering van wisselbou met canola onder besproeiing.
Dr AA Nel
LNR-Instituut vir Graangewasse
Chemiese saadbehandeling van canola en lupiene vir die beheer van saailingsiektes en insekte.
Prof GA Agenbag en Dr SC Lamprecht
Universiteit Stellenbosch en LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Die stikstofbehoefte van canola onder besproeiing.
Dr AA Nel
LNR-Instituut vir Graangewasse
Cultivarevaluering van olie- en proteïensade in die winterreënstreek – canola.
Mnr DJ Hanekom
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Cultivarevaluering van olie- en proteïensade in die winterreënstreek – lupiene.
Mnr DJ Hanekom
Departement van Landbou: Wes-Kaap
'n Ondersoek na die produksiedinamika van agt wisselboustelsels, insluitende koring, canola, lupiene en weidingspesies in die Swartland, Wes-Kaap.
Dr MB Hardy
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Super Canolakompetisie – Swartland, Wes-Kaap.
Mnr IF Slabbert
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Super Canolakompetisie – Suid-Kaap.
Mnr CL van Rooyen
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Ekonomiese volhoubaarheid van kort- en langtermyn wisselbougewas / weidings produksiestelsels in die Suid-Kaap.
Dr MB Hardy
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Optimale rywydtes en saaidigthede vir canola.
Prof GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Lupiensaadproduksie.
Mnr JW Lodewyckx
LNR-Instituut vir Graangewasse
Die ontwikkeling van beter aangepaste lupiencultivars vir die Wes- en Suid-Kaap.
Mnr HJC Agenbag
Proteïennavorsingstigting
Die evaluasie van fababone in die Wes-Kaap.
Mnr HJC Agenbag
Proteïennavorsingstigting
Nuwe Aansoeke
Titel en Navorser Instansie
Evaluering van canola cultivars onder besproeiing.
Dr AA Nel
LNR-Instituut vir Graangewasse
Chemiese beheer van plantparasitiese aalwurms geassosieer met sojabone in Suid-Afrika.
Dr H Fourie
LNR-Instituut vir Graangewasse
Die ontwikkeling en toetsing van geskikte lokvalle om slak- en isopoda bevolkings in canola lande te monitor.
Dr G Tribe
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging.
Prof GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Evaluasie van fababone as alternatiewe proteïenbron vir braaikuikens, lêhenne en groeiende varke.
Prof RM Gous
Universiteit van KwaZulu-Natal
Sclerotinia Sclerotiorum studies op sojabone.
Me D Visser
Universiteit van KwaZulu-Natal
Verhoging van oes opbrengs in sojabone deur die toediening van groeistimulante.
Prof S Pretorius
Universiteit van die Vrystaat
Inkomste- en Kosteramings.
Mnr JSG Joubert
Proteïennavorsingstigting