Navorsingsverslag 2005/2006

Bylae II

Lys van projekte wat gedurende 2005/2006 afgehandel is
Titel en Navorser Instansie
Sojaboonroes: risiko analise, verliesbepaling en kwantifisering van die epidemiologiese waarde van voorkomingstegnologie.
Dr NW McLaren en Me M Craven
LNR-Instituut vir Graangewasse
Studies op sojaboonroes (Phakopsora pachyrhizi) – epidemiologie.
Dr PM Caldwell
Universiteit van KwaZulu-Natal
Die beheer van sojaboonroes met swamdoders.
Dr PM Caldwell en Me E du Preez
Universiteit van KwaZulu-Natal
Chemiese saadbehandeling van canola en lupiene vir die beheer van saailingsiektes en insekte.
Dr SC Lamprecht en Prof GA Agenbag
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming en Universiteit Stellenbosch
Optimale rywydtes en saaidigthede vir canola.
Prof GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch