Navorsingsverslag 2005/2006

10.

 

Slot


Dit is met trots dat die PNS weereens hierdie jaarlikse Navorsingsverslag vrystel. Die werklike impak van die PNS se doen en late is moeilik kwan­tifiseerbaar, maar die PNS se beplanning word steeds gestruktureer deur werklike behoeftes uit die praktyk en wat grootliks geïnisieer word deur insette afkomstig uit die vele werkgroepe van die PNS. Hierdie behoeftes, idees en versoeke vir pro-aktiewe optrede, sowel as die navorsing wat daaruit voortvloei en die daaropvolgende oordrag van tegnologie, word moontlik gemaak deur 'n lang en omvangryke ketting van mense en instan­sies. Die Raad van die PNS gee graag erkenning aan elke individu en instansie wat enigsins betrokke was by die PNS aksies die afgelope jaar, en wil sy ongekwalifiseerde dank aan u uitspreek vir u bydraes wat die PNS aksies die afgelope jaar so suksesvol gemaak het. Die nuwe jaar bied weereens interessante en stimulerende uitdagings en ons maak staat op u volgehoue samewerking en ondersteuning.

In dieselfde trant moet erkenning en dank oorgedra word vir die insette en onbaatsugtige bydrae van elke Trustee van die PNS en vir die voorreg om tydig en ontydig op hierdie besondere individue se nommers te kan druk.

Uiteraard is die personeel van die PNS die ruggraat wat alle aksies koördineer en toesien dat alle insette sinvol en betyds hul bestemming bereik. Dit verg egter toegewydheid en dikwels baie lang dae (en nagte) en wil die PNS Raad, ook namens almal wat die afgelope jaar betrokke was sy on­gekwalifiseerde dank teenoor mnr G TDuT Keun, die HUB, en sy personeel uitspreek. U lojaliteit en ywer word waardeer.

GJH Scholtemeijer

VOORSITTER