Navorsingsverslag 2008/2009

Bylae I

List of approved research projects
Titel en Navorser Instansie
Nasionale sojabooncultivarproewe.
Mnr JL Erasmus
LNR-Instituut vir Graangewasse
Die verhoging van sojaproduksie op die Hoëveld.
Mnr WF van Wyk
Proteïennavorsingstigting
Invloed van SO2 en die interaksie daarvan met droogte, op die groei, Fisiologie en Biochemie van sojabone (G.MAX), bestudeer in 'n OTC-stelsel.
Dr PDR van Heerden
Noordwes-Universiteit
Fenotipiese merkers vir wortelknoppie vormingsvermoë van sojabooncultivar.
Prof K Kunert
Universiteit van Pretoria
Vestiging van 'n vroeë waarskuwingstelsel vir sojaboonroes.
Dr M Craven
LNR-Instituut vir Graangewasse
Bepaling van die epidemiologiese waarde van weerstand teen roes wat veroorsaak word deur Phakopsora pachyrhizi in sojaboonlyne.
Prof NW McLaren
Universiteit van die Vrystaat
Die invloed van silikon op die beheer van sojaboonroes (Phakopsora Pachyrhizi) op sojabone.
Dr PM Caldwell
Universiteit van KwaZulu-Natal
Die Ontwikkeling van Bestuurs-georiënteerde kaarte vir langtermyn sojaboonroes vatbare areas in Suid-Afrika.
Prof P Caldwell
Universiteit van KwaZulu-Natal
Studie van inokulasie en siekte evaluasie tegnieke vir Sclerotinia stamvrot van sojabone.
Prof NW McLaren
Universiteit van die Vrystaat
Super Sojakompetisie, KwaZulu-Natal.
Mnr C Havenga
Proteïennavorsingstigting
Cultivarevaluering van olie- en proteïensade in die winterreënstreek.
Mnr PJA Lombard
Departement van Landbou: Wes-Kaap
'n Ondersoek na die produksiedinamika van agt wisselboustelsels, insluitende koring, canola, lupiene en weidingspesies in die Swartland, Wes-Kaap.
Dr MB Hardy
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Ekonomiese volhoubaarheid van kort- en langtermyn wisselbougewas / weidings produksie-stelsels in die Suid-Kaap.
Dr MB Hardy
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Die identifikasie van grond parameters as indikatore van volhoubare droëland gewas-produksiestelsels vir die skalie gronde van die Wes-Kaap: Bewerkingsmetodes, wisselbou, grond kwaliteit en gewas produksie.
Dr J Labuschagne
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Bepaling van die saadverlies (oesverlies) van canola tydens die rypword en oesstadium in die Wes-Kaap.
Dr J Strauss
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Die bevordering van canola as 'n wisselbougewas binne 'n bewaringsboerdery-stelsel in die droëland saai-gebied van die Swartland en Suid-Kaap, deur middel van 'n produsente-kompetisie.
Mnr IF Slabbert en Mnr CL van Rooyen
Departement van Landbou: Wes-Kaap
N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging.
Prof GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Optimale grondbewerkingsmetodes vir 'n koring / canola / koring lupien wisselboustelsel in die Swartland produksiegebied.
Prof GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Bestuur van onkruiddoderweerstandbieden-heid in die Wes-Kaap .
Dr PJ Pieterse
Universiteit Stellenbosch
Karakterisering en bestuur van Rhizoctonia op canola en lupiene in wisselboustelsels in die Wes-Kaap Provinsie.
Dr SC Lamprecht
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Insekte en ander plae van canola.
Dr G Tribe
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Kalibrering van nabye infrarooi spektrometer vir analise van aminosuur analise in veevoer.
Dr M Ciacciarello
Universiteit van KwaZulu-Natal
Die effek van beligting op die effektiwiteit van verbruik van dieëtproteïen by Cobb en Ross Braaihoenders in Suid-Afrika.
Prof RM Gous
Universiteit van KwaZulu-Natal
Die evaluasie van rou sojabone in die dieet volstruise.
Prof TS Brand
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Inkomste- en Kosteramings.
Mnr JSG Joubert
Proteïennavorsingstigting
Modelle: APR- en Nieuwoudt / McGuigan Model.
Universiteit van KwaZulu-Natal
PNS webtuiste.
Tigme.com