Navorsingsverslag 2009/2010

Bylae II

Lys van projekte wat gedurende 2009 afgehandel is
Titel van projek en Navorser(s) Instansie
Evaluasie van gevorderde sojaboon teellyne.
Mnr EN Ndou
LNR-Instituut vir Graangewasse
Evaluering van wisselbou met canola onder besproeiing.
Dr AA Nel
LNR-Instituut vir Graangewasse
Evaluering van canolacultivars onder besproeiing.
Dr AA Nel
LNR-Instituut vir Graangewasse
Lupiensaadproduksie.
Mnr JW Lodewyckx
LNR-Instituut vir Graangewasse
'n Vergelyking van die reaksie van Suid-Afrikaanse Cobb en Ross braaikuiken-genotipes op verskille in dieetproteïen.
Prof RM Gous
Universiteit van KwaZulu-Natal
Soutverdraagsaamheid van canola.
Prof GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
'n Vergelykende studie van die groei- en opbrengsreaksie van sojaboon op behandeling met verskillende bio-produkte.
Prof JC Pretorius
Universiteit van die Vrystaat
Kalibrering van naby infrarooi spektrometer vir analise van aminosuur analise in veevoer.
Dr M Ciacciariello
Universiteit van KwaZulu-Natal