Navorsingsverslag 2009/2010

5.

 

Projekte gefinansier


Die Proteïennavorsingstigting het gedurende 2009/2010 30 navorsingsprojekte befonds (sien Bylae I). Dit is 3 meer as die vorige jaar. Drie (3) van die 30 projekte was nuwe projekte terwyl 27 voortsettings van bestaande projekte was. Die totale aantal aansoeke vir finansiering was 33 waarvan 2 afgekeur is en 1 onttrek is.

Agt projekte (sien Bylae II) is gedurende die jaar afgehandel maar die finale verslae word eers in die eerste helfte van 2010 verwag.

Vir 2010/2011 is 29 aansoeke ontvang waarvan 6 nuwe aansoeke is. Hierdie aansoeke sal in die volgende navorsingsverslag verder toegelig word.