Navorsingsverslag 2014/2015

Bylae I

Lys van goedgekeurde projekte in 2014/2015
Titel en Navorser Instansie
Evaluasie van PNS-sojaboonelitelyne onder Suid-Afrikaanse toestande.
GP de Beer en WF van Wyk
Proteïennavorsingstigting
Nasionale sojaboonkultivarproewe.
AS de Beer, N de Klerk, NN Mogapi, HSJ Vermeulen, TC Ramatlotlo en CS Seutlwadi
LNR-Instituut vir Graangewasse
Etiologie en populasie struktuur van Macrophomina phaseolina (Houtskoolvrot) van sonneblom en sojabone in Suid-Afrika.
E Jordaan en JE van der Waals
Universiteit van Pretoria
Bestuurstratiegieë vir sojaboonsiektes wat in Suid-Afrika in die grond oorgedra word.
YT Tewoldemedhin en SC Lamprecht
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Studies op lecnicillium muscarium as 'n mikoparasiet van die sojaboon roesswam, Phakopsora pachyrhizi.
KS Yobo
Universiteit van KwaZulu-Natal
Kultivarevaluasie van olie- en proteïensade in die winterreënstreek.
PJA Lombard, L Smorenburg en JA Strauss
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Boorbehoeftes van canola.
GA Agenbag en E Kempen
Universiteit Stellenbosch
Swawel (S) en stikstof (N) bemesting van canola.
GA Agenbag en E Kempen
Universiteit Stellenbosch
Evaluasie van verkorte canolaproduksie periodes en die gebruik van alternatiewe gewasse op die volhoubaarheid van wintergraanproduksie onder bewaringslandbou praktyke op die Riversdal vlaktes.
JA Strauss en W Langenhoven
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Die bevordering van canola as wisselbougewas binne 'n bewaringsboerderystelsel in die droëland saaigebied van die Swartland, deur middel van 'n produsentekompetisie.
IF Slabbert
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Die bevordering van canola as 'n wisselbougewas binne 'n bewaringsboerderystelsel in die droëland saaigebied van die Suid-Kaap deur middel van ʼn produsentekompetisie.
JG Loubser
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Ontwikkeling van bio-beheer agent vir slakke in Suid-Afrika.
A Pieterse, JL Ross en AP Malan
Universiteit Stellenbosch
Ontwikkeling van proteïen en fosfor voerbestanddele vanuit vis prosesseringsafval vir die dierevoer industrie.
N Goosen
Universiteit Stellenbosch
Inkomste- en kosteramings van sojabone en canola en enkele mededingende gewasse.
JSG Joubert en SG Ferreira
Proteïennavorsingstigting en Agriconcept
PNS webtuiste.
JSG Joubert, M du Preez en Y Papadimitropoulos
Proteïennavorsingstigting