Navorsingsverslag 2014/2015

Bylae II

Lys van projekte wat gedurende 2014/2015 afgehandel is
Titel en Navorser Instansie
Die verhoging van sojaboonproduksie op die Hoëveld.
WF van Wyk
Proteïennavorsingstigting
Vestiging van 'n vroeë waarskuwingstelsel vir sojaboon-roes.
GP de Beer
Proteïennavorsingstigting
Ondersoek na die etiologie en voorkoms van grondgedraagde siektes van sojaboon in Suid-Afrika.
YT Tewoldemedhin
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Insek biodiversiteit en veelheid in sojabone (Glycine Max).
JM Truter, A Erasmus, AS de Beer, MM du Toit, UM du Plessis en SF Grobler
LNR-Instituut vir Graangewasse
Die potensiaal van ensiemaktiwiteit om knopwortelaalwurm-weerstand vinnig en effektief in sojaboonkultivars te identifiseer.
H Fourie, C Venter en J Berner
Omgewingswetenskappe en -bestuur, Skool vir Biologiese Wetenskappe, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom
Plantdigtheid van canola invloed op die onderdrukking van onkruid en opbrengs van canola in die Swartland.
PJ Pieterse
Universiteit Stellenbosch
Moontlikhede om onkruid chemies te beheer in GM-canola.
PJ Pieterse
Universiteit Stellenbosch
Gehalte van vesel as bepaler van doeltreffendheid van stikstof in voeding van melkkoeie.
E Raffrenato, CW Cruwagen en LJ Erasmus
Universiteit Stellenbosch en Departement Dier- en Wildwetenskappe, Universiteit van Pretoria
Projeksies van proteïenpverbruik vir diere in Suid-Afrika.
DJ Strydom
Landbou-ekonomie, Universiteit van die Vrystaat