Navorsingsverslag 2006/2007

Bylae I

Lys van goedgekeurde projekte in 2006/2007
Titel en Navorser Instansie
Die ontwikkeling van sojabooncultivars met beter aanpassing en saadkwaliteit.
Mnr AJ de Lange
LNR-Instituut vir Graangewasse
Nasionale sojabooncultivarproewe.
Mnr JL Erasmus
LNR-Instituut vir Graangewasse
Evaluering van sojabooncultivars vir rywydte by omgewingsinteraksie onder Suid-Afrikaanse verbouingstoestande.
Mnr GP de Beer
LNR-Instituut vir Graangewasse
Evaluering van swamdoders vir die beheer van Sclerotinia stamvrot by sojabone.
Dr M Craven
LNR-Instituut vir Graangewasse
Sclerotinia stamvrot (Sclerotinia sclerotiorum) studies op sojabone.
Dr PM Caldwell en Me D Visser
Universiteit van KwaZulu-Natal
Fisiologie van groeistadium-verwante vatbaarheid van sojabone vir roes.
Prof ZA Pretorius
Universiteit van die Vrystaat
Chemiese beheer van plant-parasitiese aalwurms geassosieer met sojabone in Suid-Afrika.
Dr H Fourie
LNR-Instituut vir Graangewasse
Super Sojakompetisie, KwaZulu-Natal.
Mnr C Havenga
Proteïennavorsingstigting
Evaluering van wisselbou met canola onder besproeiing.
Dr AA Nel
LNR-Instituut vir Graangewasse
Cultivarevaluering van olie- en proteïensade in die winterreënstreek.
Mnr PJA Lombard
Departement van Landbou: Wes-Kaap
'n Ondersoek na die produksiedinamika van agt wisselboustelsels, insluitende koring, canola, lupiene en weidingspesies in die Swartland, Wes-Kaap.
Dr MB Hardy
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Super Canolakompetisie.
Mnr IF Slabbert en Mnr CL van Rooyen
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Ekonomiese volhoubaarheid van kort- en langtermyn wisselbougewas / weidings produksiestelsels in die Suid-Kaap.
Dr MB Hardy
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Die stikstofbehoefte van canola onder besproeiing.
Dr AA Nel
LNR-Instituut vir Graangewasse
Evaluering van canola cultivars onder besproeiing.
Dr AA Nel
LNR-Instituut vir Graangewasse
N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging.
Prof GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Lupiensaadproduksie.
Mnr JW Lodewyckx
LNR-Instituut vir Graangewasse
Nuwe Aansoeke
Titel en Navorser Instansie
Bepaling van die epidemiologiese waarde van weerstand teen roes wat veroorsaak word deur Phakopsora pachyrhizi in sojaboonlyne.
Prof NW McLaren
Universiteit van die Vrystaat
Vestiging van 'n vroeë waarskuwingstelsel vir sojaboonroes.
Dr M Craven
LNR-Instituut vir Graangewasse
Studie van inokulasie en siekte evaluasie tegnieke vir Sclerotinia stamvrot van sojabone.
Prof NW McLaren
Universiteit van die Vrystaat
'n Vergelykende studie van die groei- en opbrengsreaksie van sojaboon op behandeling met verskillende bio-produkte.
Prof JC Pretorius
Universiteit van die Vrystaat
Soutverdraagsaamheid van canola.
Prof GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Insekte en ander plae van canola.
Dr G Tribe
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Karakterisering en bestuur van Rhizoctonia op canola en lupiene in wisselboustelsels in die Wes-Kaap provinsie.
Dr SC Lamprecht
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
'n Vergelyking van die reaksie van Suid-Afrikaanse Cobb en Ross braaikuiken-genotipes op verskille in dieëtproteïen.
Prof RM Gous
Universiteit van KwaZulu-Natal