Navorsingsverslag 2006/2007

Bylae II

Lys van projekte wat gedurende 2006/2007 afgehandel is
Titel en Navorser Instansie
Evaluering van sojabooncultivars vir rywydte by omgewingsinteraksie onder Suid-Afrikaanse verbouingstoestande.
Mnr GP de Beer
LNR-Instituut vir Graangewasse
Evaluering van swamdoders vir die beheer van Sclerotinia stamvrot by sojabone.
Dr M Craven
LNR-Instituut vir Graangewasse
Die stikstofbehoefte van canola onder besproeiing.
Dr AA Nel
LNR-Instituut vir Graangewasse
Fisiologie van groeistadiumverwante vatbaarheid van sojabone vir roes.
Prof ZA Pretorius
Universiteit van die Vrystaat
Chemiese beheer van plant-parasitiese aalwurms geassosieer met sojabone in Suid-Afrika.
Dr H Fourie
LNR-Instituut vir Graangewasse
Sclerotinia stamvrot (Sclerotinia sclerotiorum) studies op sojabone.
Dr PM Caldwell en Me D Visser
Universiteit van KwaZulu-Natal